BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"oppose the project" — Słownik kolokacji angielskich

oppose the project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzeciw się projektowi
  1. oppose czasownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Neighborhood groups had vigorously opposed the project, saying it would bring in too many cars.

powered by  eTutor logo