Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"project completed" — Słownik kolokacji angielskich

project completed kolokacja
Popularniejsza odmiana: project is completed
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt skończył
  1. complete czasownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The total cost to complete the project was $96 million.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo