"political project" — Słownik kolokacji angielskich

political project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): polityczny projekt
  1. political przymiotnik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "What you have here is a political project built around a book."

powered by  eTutor logo