"single project" — Słownik kolokacji angielskich

single project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jeden projekt
  1. single przymiotnik + project rzeczownik
    Silna kolokacja

    At $1.5 million, this production becomes the most expensive single project in the company's 25-year history.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo