Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"project is put" — Słownik kolokacji angielskich

project is put kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt jest przedstawiony
  1. put czasownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The project, however, was put on hold for unknown reasons.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo