"projected through" — Słownik kolokacji angielskich

projected through kolokacja
Popularniejsza odmiana: project through
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyrzucony całkowicie
  1. project czasownik + through przyimek
    Zwykła kolokacja

    They have also exhibited the power to project themselves through images.

    Podobne kolokacje: