"Culture Project" — Słownik kolokacji angielskich

Culture Project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kultura Projekt
  1. culture rzeczownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    So what's he doing in a one-man show that has a six-week run at the Culture Project?

powered by  eTutor logo