"important project" — Słownik kolokacji angielskich

important project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważny projekt
  1. important przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A woman change master at a computer company began an important project this way.

powered by  eTutor logo