"project name" — Słownik kolokacji angielskich

project name kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): imię projektu
  1. project rzeczownik + name rzeczownik
    Silna kolokacja

    Only one album was released under the project name in 2002.

    Podobne kolokacje: