"educational project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pedagogiczny projekt
  1. educational przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There are wonderful educational projects in schools, with fascinating results.

powered by  eTutor logo