"significant project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znaczny projekt
  1. significant przymiotnik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Over the years diverse and significant projects have been undertaken.

powered by  eTutor logo