"industrial project" — Słownik kolokacji angielskich

industrial project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przemysłowy projekt
  1. industrial przymiotnik + project rzeczownik
    Silna kolokacja

    Several large industrial projects with foreign participation are currently being prepared.