"about several projects" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: about the project
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o kilku projektach
  1. about przyimek + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He knew about the project through one of my people.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo