"start the project" — Słownik kolokacji angielskich

start the project kolokacja
Popularniejsza odmiana: start a project
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapoczątkuj projekt
  1. start czasownik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A few months later and I have actually started the project.

powered by  eTutor logo