"projected to" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "projected to" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik
 1. określać, przewidywać, planować [TRANSITIVE]
  We project a 5 minute break. (Przewidujemy 5 minutową przerwę.)
  Did you project that or was it a lucky break? (Przewidziałaś to, czy może był to szczęśliwy zbieg okoliczności?)
 2. wystawać, sterczeć [INTRANSITIVE]
  We had to project for 4 hours before someone let us in. (Musieliśmy sterczeć 4 godziny, zanim ktoś nas wpuścił.)
  I'm not going to project here and freeze to death. (Nie zamierzam tu sterczeć i zamarznąć na śmierć.)
 3. wyświetlać (za pomocą projektora) [TRANSITIVE]
  We projected our presentation on the wall. (Wyświetliliśmy naszą prezentację na ścianie.)
  I can't project the presentation, so you will have to make notes. (Nie mogę wyświetlić prezentacji, więc będziecie musieli robić notatki.)
 4. narzucać (np. wyobrażenie o czymś) [TRANSITIVE]
  Don't project your ideas on me! (Nie narzucaj mi swoich pomysłów!)
  His mother always project her will on him. (Jego matka zawsze narzuca mu swoją wolę.)
 5. wystrzelać [TRANSITIVE]
  They projected some beautiful fireworks. (Oni wystrzelili piękne fajerwerki.)
  He projected a firecracker too close and lost his arm. (On zbyt blisko odpalił petardę i stracił rękę.)
 6. wyobrażać sobie [TRANSITIVE]
  Greece is very beautiful, but I projected more. (Grecja jest bardzo piękna, ale wyobrażałem sobie więcej.)
  I don't know what you were projecting. (Nie wiem, co sobie wyobrażałeś.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. proponowany
 2. planowany
 3. przewidywany, prognozowany

"projected to" — Słownik kolokacji angielskich

projected to kolokacja
Popularniejsza odmiana: project to
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyrzucony aby
 1. project czasownik + to przyimek
  Silna kolokacja

  He did not wish to project himself back to Earth.

  Podobne kolokacje: