"international project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): międzynarodowy projekt
  1. international przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "An international project has all the same characteristics," he said.

podobne do "international project" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "international project" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik