"extensive project" — Słownik kolokacji angielskich

extensive project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szeroki projekt
  1. extensive przymiotnik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Over the years, he has collected extensive project and development experience.

powered by  eTutor logo