Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"seek for Nonacademic Project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szukaj Nonacademic Project
  1. seek czasownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Only 1 school district sought an exemption for Nonacademic School Construction Project, while 1 sought an exception for Electoral debt for school construction.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo