"projected in" — Słownik kolokacji angielskich

projected in kolokacja
Popularniejsza odmiana: project in
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyrzucony w
  1. project czasownik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    "We need to help Russia to project itself in a different way."

    Podobne kolokacje: