BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"project announced" — Słownik kolokacji angielskich

project announced kolokacja
Popularniejsza odmiana: project is announced
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt ogłosił
  1. announce czasownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The project was announced in 2008 and is expected to take two years to complete.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo