BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"future project" — Słownik kolokacji angielskich

future project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły projekt
  1. future przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    By law, all future projects will have to be inside the state.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo