BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"high-profile project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głośny projekt
  1. high-profile przymiotnik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Yet their needs are basic and will not be solved by high-profile projects.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo