"discuss the project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): omów projekt
  1. discuss czasownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Recently I returned to the school to discuss the project with a dance class.

powered by  eTutor logo