"hydroelectric project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): hydroelektryczny projekt
  1. hydroelectric przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Until the beginning of the 1980s there were large investments in hydroelectric and thermal projects.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo