"charitable project" — Słownik kolokacji angielskich

charitable project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): hojny projekt
  1. charitable przymiotnik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The organisers hope that the event will have raised £25,000 for charitable projects at home and in the developing world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo