"project on" — Słownik kolokacji angielskich

project on kolokacja
Popularniejsza odmiana: projected on
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt na
  1. project czasownik + on przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Then a video about the happy times when the two were together is projected on the wall.

    Podobne kolokacje: