"group project" — Słownik kolokacji angielskich

group project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt grupowy
  1. group rzeczownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He and his wife made it a group project.