"group member" — Słownik kolokacji angielskich

group member kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): członek grupy
  1. group rzeczownik + member rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Since 2003 both group members have gone their own way.

    Podobne kolokacje: