"humanitarian project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): humanitarysta projekt
  1. humanitarian przymiotnik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Most American aid is either humanitarian or for development projects.

powered by  eTutor logo