"humanitarian assistance" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomoc humanitarna
  1. humanitarian przymiotnik + assistance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Finally, a word on humanitarian assistance and the way forward.

powered by  eTutor logo