"federal project" — Słownik kolokacji angielskich

federal project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): federalny projekt
  1. federal przymiotnik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He moved to the main office to become director of federal projects.

powered by  eTutor logo