Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"project is proposed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt jest zaproponowany
  1. propose czasownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A similar project was proposed for the area in 1985.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo