"devote to projects" — Słownik kolokacji angielskich

devote to projects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poświęć projektom
  1. devote czasownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He retired as director in 1968 to devote full time to writing and other projects.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo