"Special Project" — Słownik kolokacji angielskich

Special Project kolokacja
Popularniejsza odmiana: special project
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Specjalny projekt
  1. special przymiotnik + project rzeczownik
    Silna kolokacja

    And he needed her family's power at the time to get a special project of his through.