"Film project" — Słownik kolokacji angielskich

Film project kolokacja
Popularniejsza odmiana: film project
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Projekt filmowy
  1. film rzeczownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They had worked together on six film projects, he said.

    Podobne kolokacje: