PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"image" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

image rzeczownik

rzeczownik + image
Kolokacji: 136
mirror image • body image • video image • satellite image • color image • television image • Getty Image • Buddha image • ...
image + rzeczownik
Kolokacji: 65
image quality • image processing • Image Comic • image problem • Image Gallery • image file • Image Entertainment • ...
image + czasownik
Kolokacji: 214
image appears • image shows • image flashes • image fades • image comes • image makes • image begins • image seems • ...
czasownik + image
Kolokacji: 179
produce images • capture images • display images • feature images • evoke images • transmit images • contain images • view images • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 74
6. evoke images = przywołaj obrazy evoke images
9. view images = widok obrazy view images
12. send images = wyślij obrazy send images
15. provide images = dostarcz obrazy provide images
20. enhance one's image = zwiększać czyjś obraz enhance one's image
22. draw images = losowanie obrazy draw images
23. move images = ruch obrazy move images
24. obtain images = nabądź obrazów obtain images
25. damage one's image = uszkodzenie czyjś obraz damage one's image
26. offer images = oferta obrazy offer images
27. conjure up images = wyczaruj obrazy conjure up images
29. make in one's image = robić w czyjś obraz make in one's image
30. create in one's image = stwarzać w czyjś obraz create in one's image
31. depict images = przedstaw obrazy depict images
33. shed one's image = zrzucać czyjś obraz shed one's image
34. reinforce one's image = zwiększać czyjś obraz reinforce one's image
35. manipulate images = manipuluj obrazami manipulate images
39. fill with images = napełnij się obrazami fill with images
43. cultivate an image = pielęgnuj obraz cultivate an image
44. soften one's image = zmiękczać czyjś obraz soften one's image
45. get an image = zrozum wizerunek get an image
46. allow images = pozwól obrazom allow images
47. reproduce images = wykonaj reprodukcję obrazów reproduce images
49. image is found = obraz zostanie znaleziony image is found
51. hurt one's image = boleć czyjś obraz hurt one's image
53. receive images = otrzymaj obrazy receive images
54. image associated = obraz powiązał image associated
56. incorporate images = włącz obrazy incorporate images
57. protect one's image = chronić czyjś obraz protect one's image
58. recall images = pamięć obrazy recall images
59. maintain an image = utrzymaj w dobrym stanie obraz maintain an image
63. preserve one's image = zachowywać czyjś obraz preserve one's image
64. restore one's image = przywracać czyjś obraz restore one's image
65. alter one's image = zmieniać czyjś obraz alter one's image
66. flash images = błysk obrazy flash images
67. convert images = neofita obrazy convert images
69. add images = dodaj obrazy add images
70. click image = obraz stuku click image
71. compare images = porównaj obrazy compare images
72. hold the image = wyznaj wizerunek hold the image
73. post images = poczta obrazy post images
74. scan images = przeszukiwanie obrazy scan images
przymiotnik + image
Kolokacji: 618
public image • mental image • digital image • visual image • negative image • photographic image • positive image • iconic image • ...
przyimek + image
Kolokacji: 24
between images • with images • including images • of images • through images • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.