"reflect one's image" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: reflect the image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odzwierciedlać czyjś obraz
  1. reflect czasownik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The things that had happened were only images reflected upon her mind.

    Podobne kolokacje: