"reflect the image" — Słownik kolokacji angielskich

reflect the image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odbij obraz
  1. reflect czasownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The things that had happened were only images reflected upon her mind.

    Podobne kolokacje: