"fill with images" — Słownik kolokacji angielskich

fill with images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napełnij się obrazami
  1. fill czasownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She had to press a hand to her heart, as it filled with images.

    Podobne kolokacje: