"conjure up images" — Słownik kolokacji angielskich

conjure up images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyczaruj obrazy
  1. conjure czasownik + image rzeczownik
    Silna kolokacja

    This conjures up images I'd far rather not think about.

    Podobne kolokacje: