"image evoked" — Słownik kolokacji angielskich

image evoked kolokacja
Popularniejsza odmiana: evoke images
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz przywołał
  1. evoke czasownik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But even those that are natural hardly evoke images of a country harvest.

    Podobne kolokacje: