"manipulate images" — Słownik kolokacji angielskich

manipulate images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): manipuluj obrazami
  1. manipulate czasownik + image rzeczownik
    Silna kolokacja

    You'll curse the work before you're done, too, because learning how to manipulate images is the most boring thing in the world.

    Podobne kolokacje: