"manipulate people" — Słownik kolokacji angielskich

manipulate people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): manipuluj ludźmi
  1. manipulate czasownik + people rzeczownik
    Silna kolokacja

    I saw the kind of things he could manipulate people into doing.

powered by  eTutor logo