"flash images" — Słownik kolokacji angielskich

flash images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): błysk obrazy
  1. flash czasownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Flashing images, especially those with red, should not flicker faster than three times per second.

    Podobne kolokacje: