"image painted" — Słownik kolokacji angielskich

image painted kolokacja
Popularniejsza odmiana: paint images
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz malował
  1. paint czasownik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I don't paint very complicated things, just simple images and words really.

    Podobne kolokacje: