"paint images" — Słownik kolokacji angielskich

paint images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): farba obrazy
  1. paint czasownik + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I don't paint very complicated things, just simple images and words really.

    Podobne kolokacje: