"render images" — Słownik kolokacji angielskich

render images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaprawa obrazy
  1. render czasownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This has a limited impact on the size of most rendered images, but it is fast and simple.

    Podobne kolokacje: