"incorporate images" — Słownik kolokacji angielskich

incorporate images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): włącz obrazy
  1. incorporate czasownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The show is low on art containing written language though some pieces incorporate cartoon or other appropriated images.