"view images" — Słownik kolokacji angielskich

view images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): widok obrazy
  1. view czasownik + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Visitors view projected images standing inside or outside the structure.

    Podobne kolokacje: