"view video" — Słownik kolokacji angielskich

view video kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): widok wideo
  1. view czasownik + video rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You can also view video of my floor speeches and other activities here.

    Podobne kolokacje: